ที่อยู่
๘๘/๓๙ หมู่ที่ ๔ ซ.ติวานนท์ ๑๔ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00202193-1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง