ที่อยู่
๘๘/๓๙ หมู่ที่ ๔ ซ.ติวานนท์ ๑๔ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00202193-1
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกววดราคาจ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ (สอปร.) ประสงค์ประกวดราคา การจ้างจัดงานมหกรรม ชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคา จ้างสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 สอปร.หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR จัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ โครงการสื่อสารสังคมเพื่อการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560-2562 ” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สอปร. โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560 สอปร.หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR จัดจ้างจัดงาน“รวมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงินเกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สอปร. โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560